Hỏi: Bitcoin ETF là gì?

Đây là một loại quỹ đầu tư mà cổ đông có thể mua và bán cổ phần giống như cổ phiếu thông thường trên các sàn giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây là quỹ này đặt ưu tiên chủ yếu vào việc đầu tư vào Bitcoin và các tài sản liên quan đến Bitcoin.

Bitcoin ETF cho phép nhà đầu tư tham gia thị trường Bitcoin mà không cần trực tiếp mua và giữ Bitcoin. Thay vào đó, họ có thể mua cổ phần của quỹ, và giá trị của cổ phần này sẽ phản ánh giá trị của Bitcoin và các tài sản liên quan khác trong quỹ.

Việc có Bitcoin ETF đã được xem là một bước quan trọng để hòa nhập tiền điện tử vào hệ thống tài chính chính thống và làm cho việc đầu tư vào Bitcoin trở nên thuận tiện hơn đối với những người không muốn chịu rủi ro của việc lưu trữ và quản lý Bitcoin trực tiếp.

Đánh giá hiện tại: 4.0 / 5

Sàn giao dịch Xếp hạng Volume
Crypto Symbol

Binance

Đăng ký
1 $413,780.25
Crypto Symbol

Bybit

2 $89,106.12
Crypto Symbol

OKX

3 $60,590.62
Crypto Symbol

Coinbase Exchange

4 $55,696.14
Crypto Symbol

HTX

5 $36,469.59
Crypto Symbol

Gate.io

6 $34,489.57
Crypto Symbol

KuCoin

7 $28,030.39
Crypto Symbol

Kraken

8 $18,308.09
Crypto Symbol

Bitfinex

9 $5,035.80
Crypto Symbol

Binance US

10 $394.20

Login