Hỏi: Cần bao nhiêu tiền để đầu tư vào Bitcoin?

Cần bao nhiêu tiền để đầu tư vào Bitcoin?

Đánh giá hiện tại: 4.0 / 5

Sàn giao dịch Xếp hạng Volume
Crypto Symbol

Binance

Đăng ký
1 $414,374.08
Crypto Symbol

Bybit

2 $89,068.41
Crypto Symbol

OKX

3 $60,010.33
Crypto Symbol

Coinbase Exchange

4 $55,862.51
Crypto Symbol

HTX

5 $36,171.36
Crypto Symbol

Gate.io

6 $34,319.65
Crypto Symbol

KuCoin

7 $28,105.34
Crypto Symbol

Kraken

8 $18,265.10
Crypto Symbol

Bitfinex

9 $4,876.12
Crypto Symbol

Binance US

10 $390.27

Login