Hỏi: Có bao nhiêu loại tiền điện tử?

Hiện nay có hàng nghìn loại tiền điện tử khác nhau. Một số loại tiền điện tử phổ biến nhất bao gồm:
- Bitcoin (BTC)
- Ethereum (ETH)
- Binance Coin (BNB)
- Tether (USDT)
......................................

Và hàng nghìn loại tiền điện tử khác......

Đánh giá hiện tại: 4.0 / 5

Sàn giao dịch Xếp hạng Volume
Crypto Symbol

Binance

Đăng ký
1 $414,550.90
Crypto Symbol

Bybit

2 $89,155.80
Crypto Symbol

OKX

3 $60,473.82
Crypto Symbol

Coinbase Exchange

4 $56,354.60
Crypto Symbol

HTX

5 $36,372.63
Crypto Symbol

Gate.io

6 $34,482.59
Crypto Symbol

KuCoin

7 $28,086.70
Crypto Symbol

Kraken

8 $18,305.80
Crypto Symbol

Bitfinex

9 $5,018.86
Crypto Symbol

Binance US

10 $393.62

Login