Hỏi: Tiền điện tử có an toàn không?

Tiền điện tử có thể là một hình thức đầu tư rủi ro nhưng kèm theo nó cũng mang lại cơ hội tăng tài sản vô cùng lớn. Giá trị của tiền điện tử có thể biến động mạnh, và có khả năng mất toàn bộ số tiền đầu tư.

Ngoài ra, tiền điện tử cũng có thể bị hack. Nếu ví tiền điện tử của bạn bị hack, bạn có thể mất toàn bộ số tiền điện tử của mình.

Đánh giá hiện tại: 4.0 / 5

Sàn giao dịch Xếp hạng Volume
Crypto Symbol

Binance

Đăng ký
1 $414,385.01
Crypto Symbol

Bybit

2 $88,888.57
Crypto Symbol

OKX

3 $60,405.60
Crypto Symbol

Coinbase Exchange

4 $56,083.71
Crypto Symbol

HTX

5 $36,342.98
Crypto Symbol

Gate.io

6 $34,440.11
Crypto Symbol

KuCoin

7 $28,035.85
Crypto Symbol

Kraken

8 $18,284.03
Crypto Symbol

Bitfinex

9 $5,037.39
Crypto Symbol

Binance US

10 $394.24

Login