Hỏi: Tiền điện tử có hợp pháp không?

Tiền điện tử có hợp pháp hay không phụ thuộc vào từng quốc gia. Tại Việt Nam, tiền điện tử hiện vẫn chưa được coi là một loại tiền tệ hợp pháp. Tuy nhiên, việc sở hữu và giao dịch tiền điện tử không bị cấm.

Đánh giá hiện tại: 3.0 / 5

Sàn giao dịch Xếp hạng Volume
Crypto Symbol

Binance

Đăng ký
1 $414,344.32
Crypto Symbol

Bybit

2 $89,233.67
Crypto Symbol

OKX

3 $60,216.93
Crypto Symbol

Coinbase Exchange

4 $54,942.91
Crypto Symbol

HTX

5 $36,258.01
Crypto Symbol

Gate.io

6 $34,423.74
Crypto Symbol

KuCoin

7 $28,201.46
Crypto Symbol

Kraken

8 $18,260.43
Crypto Symbol

Bitfinex

9 $4,876.06
Crypto Symbol

Binance US

10 $389.70

Login