Hỏi: Tiền điện tử có thể được sử dụng để mua hàng hóa và dịch vụ không?

Tiền điện tử có thể được sử dụng để mua hàng hóa và dịch vụ từ một số cửa hàng và doanh nghiệp. Tuy nhiên, số lượng cửa hàng và doanh nghiệp chấp nhận tiền điện tử vẫn còn hạn chế.

Đánh giá hiện tại: 0.0 / 5

Sàn giao dịch Xếp hạng Volume
Crypto Symbol

Binance

Đăng ký
1 $413,959.68
Crypto Symbol

Bybit

2 $89,071.55
Crypto Symbol

OKX

3 $60,670.09
Crypto Symbol

Coinbase Exchange

4 $55,535.70
Crypto Symbol

HTX

5 $36,509.04
Crypto Symbol

Gate.io

6 $34,419.23
Crypto Symbol

KuCoin

7 $27,970.51
Crypto Symbol

Kraken

8 $18,318.49
Crypto Symbol

Bitfinex

9 $5,063.94
Crypto Symbol

Binance US

10 $392.65

Login