Hỏi: Tiền điện tử là gì?

Tiền điện tử, còn được gọi là tiền mã hóa, là một loại tiền kỹ thuật số được tạo ra và sử dụng thông qua công nghệ blockchain. Blockchain là một loại sổ cái phân tán, được chia sẻ giữa nhiều máy tính trên mạng. Nó được sử dụng để ghi lại các giao dịch tiền điện tử một cách an toàn và minh bạch.

Tiền điện tử không được phát hành bởi bất kỳ chính phủ hoặc ngân hàng nào. Thay vào đó, nó được tạo ra bởi các nhà khai thác mỏ, những người sử dụng máy tính để giải quyết các bài toán phức tạp.

Đánh giá hiện tại: 5.0 / 5

Sàn giao dịch Xếp hạng Volume
Crypto Symbol

Binance

Đăng ký
1 $414,795.72
Crypto Symbol

Bybit

2 $89,352.27
Crypto Symbol

OKX

3 $60,437.80
Crypto Symbol

Coinbase Exchange

4 $55,390.06
Crypto Symbol

HTX

5 $36,267.67
Crypto Symbol

Gate.io

6 $34,490.60
Crypto Symbol

KuCoin

7 $28,269.58
Crypto Symbol

Kraken

8 $18,370.86
Crypto Symbol

Bitfinex

9 $4,906.69
Crypto Symbol

Binance US

10 $392.47

Login